Wolkskoolhulp vir Onderwysers

Hierdie blad is uitsluitlik vir ONDERWYSERS bedoel.

Ouers en leerders, besoek GEREELDE VRAE.

 

ANTWOORDE OP ONDERWYSERS SE VRAE

Wat bied Die Wolkskool vir onderwysers?

Die Wolkskool is ontwikkel om Afrikaanse skole, onderwysers en leerders te ondersteun en te versterk deur hulle met vaardighede wat relevant is vir die Vierde Industriële Rewolusie (4IR) toe te rus.

Hierdie aanlyn leerplatform vir Graad 1 tot 12 is ontwikkel deur die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS). Die gratis gebruik daarvan tydens die Korona-inperking, deur meer as 120 000 leerders, word moontlik gemaak met die ondersteuning van die Solidariteit Beweging, Virseker en baie ander donateurs. Met die skerp toename in getalle en fondse kry Die Wolkskool nou die geleentheid om ʼn nuwe fase te betree. Die oogmerk is om die oorspronklike mandaat te verwesenlik, nl. om aanlyn leer met die onderrig in die klaskamer te help integreer sodat onderwysers optimaal ondersteun word om leerders effektief vir die toekoms voor te berei. Die gebruik van Die Wolkskool het daarom ʼn drieledige doel.

1. Individuele leerders word ondersteun:

Die Korona-krisis het die SOS genoop om Die Wolkskool in 2020 gratis vir leerders en onderwysers beskikbaar te stel. Tans word die volgende vakke en grade aangebied of binnekort beskikbaar gestel:

Daar is reeds meer as 4000 lesse in Afrikaans in video-formaat deur professionele onderwysers geskep. Leerders kan die lesse in hul eie tyd, vanaf enige plek en teen hul eie pas, aanvullend tot skoolonderrig, deurkyk. Leerders kry die geleentheid om hul eie kennis te toets deur toepaslike assesserings te doen. Die regte antwoorde word dadelik beskikbaar gestel en hulle kan dan onmiddellik daaroor nadink of die assessering herhaal totdat hulle die kennis bemeester. Aanvullend tot die lesse kan werkkaarte ook afgelaai word. Werkboeke wat by sekere vakke kwartaalliks bygewerk word, is ook gratis beskikbaar.. Dit bevat afdelings wat met Die Wolkskoolinhoud gekoördineer is, bladsyverwysings na handboeke wat algemeen deur skole gebruik word, sowel as opdragte wat na video’s en assesserings verwys. Daar is ook verskeie oefeninge en memorandums beskikbaar.

2. Ouers word ondersteun:

Gereelde vorderingsverslae woord tweeweekliks per e-pos aan ouers gestuur. Gereelde blog-artikels met wenke vir ouers oor hoe om hul kinders te ondersteun, word gereeld op https://skole.co.za/blogs/ gepubliseer. Praatjies oor Die Wolkskool by oueraande word ook gereeld gehou.

Vir die onderwyser is hierdie ondersteunende funksie vir leerders en ouers baie belangrik omdat dit selfwerksaamheid by leerders bevorder. Daar is al hoe meer aanlyn kursusse wat buite die tradisionele residensiële tersiêre instansies gevolg kan word en leerders word met Die Wolkskool aan die aard en unieke uitdagings van aanlyn leer blootgestel. Dit bevorder ook deursigtigheid oor die leerproses by leerders sodat hulle uiteindelik lewenslange leerders kan word – dit is ʼn belangrike vaardigheid vir die 4IR. Die Wolkskoolinhoud word ook al hoe meer geposisioneer om die 21ste Eeuse Vaardighede van 1) kritiese denke, 2) samewerking, 3) kommunikasie en 4) kreatiwiteit te help ontwikkel.

3. Onderwysers word ondersteun:

Die Wolkskool kom veral tot sy reg as onderwysers Die Wolkskoolaanbiedings met hul lesse in die klaskamer integreer.

In die eerste plek bied Die Wolkskool aan onderwysers funksionaliteit om algemene klaskameradministrasie moontlik te maak. Onderwysers kan self registreer, klasse skep, leerders koppel, dokumente versprei, opdragte met keerdatums stuur, afgehandelde opdragte ontvang en met leerders kommunikeer. Verdere voorbeelde van inhoud, wat met leerders gekommunikeer kan word, is video's, lesmateriaal, videokonferensieskakels, skakels na vraelyste, ens.

Die Wolkskoolinhoud help leerders ook om die werk beter te verstaan. Onderwysers mag dalk die volgende sê: “Al is die Wolkskoolvideo, wat my as onderwyser aanbetref nie so goed soos dit wat ek dit in die klas kan behandel nie, bied dit meer perspektief, ʼn vergelyking deur ander oë en ʼn hoek wat dalk aansluit by leerders met leerstyle waarby ek moeilik aansluiting vind”. Daarby vind onderwysers wat van Wolkskoolvideo’s gebruik maak dat hulle nou meer tyd tot hul beskikking het om verrykend of remediërend te werk te kan gaan.

In hierdie opsig bied Die Wolkskool aan die onderwyser insig oor die aktiwiteit van leerders. Belangrike vrae word deur ʼn tegnologie-oplossing beantwoord, soos: “Kyk hulle na die video’s en doen hulle die aanlyn assesserings soos wat dit van hulle verwag word? Wie het hul opdragte binne die gegewe tyd ingegee?”

Nie net kry onderwysers insae in die vordering t.o.v. die leeraktiwiteit of die kennisverwerwing van individuele leerders nie, maar ook van die klas in die geheel. Die volgende vrae word maklik beantwoord: “Is die klas op die vlak wat ek gedink het hulle moet wees? Wie is die uitskieters sodat die nodige ingryping spoedig kan plaasvind? Wat maak ek met die leerder wat vinnig deur al die video’s, werkkaarte en assesserings hardloop, uitstekend doen en die heeltyd wag vir verdere opdragte? Wat maak ek met die leerder wat met hierdie week se werk sukkel om by te hou? Vir wie kan ek in groepe verdeel sodat hulle mekaar onderling kan aanvul en ondersteun?

Opsommend lyk Die Wolkskool se nuwe funksionaliteite vir onderwysers, wat onlangs geïmplementeer is, of binnekort geïmplementeer word, as volg:

  1. Onderwysers kan self aanlyn klasse skep en leerders daarmee koppel.
  2. Dis nou moontlik om meer as een onderwyser per klas te hê.
  3. Dis nou moontlik om afkondigings/boodskappe/dokumente aan leerders en ouers te stuur.
  4. Toegang tot verbeterde vorderingsverslae van leerders of klasse (binnekort).
  5. Toegang tot verbeterde assesseringsuitslae van leerders of klasse (binnekort).
  6. Onderwysers kan opdragte skeduleer en leerders kan dit elektronies indien.
  7. Kalenderitems soos toetse kan geskeduleer word (binnekort).

Onderwysers word gereeld deur e-posse, sosiale mediaplasings en ʼn algemene inligtingsblad op hoogte gehou van die nuwe funksionaliteit en hoe om dit te gebruik.

Hierdie Leerbestuurstelsel (LMS) funksionaliteit skep  ʼn uitstekende basis om vlakke van leer in klaskamers na nuwe hoogtes te neem. Die Wolkskool doen tans navorsing om onderwysers te help om die kapasiteit wat vir deur aanlyn lesse ontsluit word, te gebruik om vaardighede wat vir die toekoms nodig is (kritiese denke, samewerking, kommunikasie en kreatiwiteit) by leerders te ontwikkel. Wolkskoolinhoud word tans ingebou om momentum daaraan te gee, maar daar verskyn ook gereeld blog-artikels daaroor. ʼn Handleiding vir onderwysers is in wording en ʼn navorsingsverslag oor toekomsgerigte onderrig het aan die einde van Junie 2020. As jy ʼn onderwyser is en jy wil deel word van die nuwe inisiatiewe, is hier ʼn uitstekende geleentheid deur ʼn vraelys oor toekomsgerigte leer te voltooi: http://bit.ly/dieperleer. Die SOS bied ook pedagogiese hulp aan onderwysers deur gereelde SACE geakkrediteerde webinare, seminare, werkswinkels en kongresse. Onderwysers kan ook HIER aansluit by verskeie professionele vakverenigings.

In hierdie tyd van inperking het Die Wolkskool uitstekende terugvoer oor die lesings van ouers en onderwysers gekry. Daar is reeds entoesiastiese onderwysers wat Die Wolkskool suksesvol inspan om nie net die kontinuïteit van leer te handhaaf nie, maar selfs te oortref! Die SOS nooi dus alle onderwysers om aan boord te kom en hierdie talryke funksies te begin gebruik.

Antwoorde op onderwysers se vrae

Ontvang ons nuusbrief

En bly op die voorpunt van onderwys in Afrikaans
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.