SOS se Gestandaardiseerde Wiskunde-verslag

Oorvol Wiskunde-kurrikulum kort aandag

ʼn Gebrek aan speel lei daartoe dat leerders met veral met Meetkunde sukkel, so toon ʼn verslag deur die Skoleondersteuningsentrum (SOS). Die organisasie se verslag oor die Gestandaardiseerde Wiskunde-eksamen vir Graad 4 tot 9 is vandag in Centurion bekendgestel.

Volgens die SOS se Vakvereniging vir Afrikaanse Wiskunde-onderwysers (VAW) is die gebrek aan meetkundige insig en ruimtelike oriëntasie van die leerders, waarskynlik die oorsaak van ’n gebrek aan konkrete spel met 2D en 3D in vroeë kinderontwikkeling. Daarom dat is dit geen verrassing dat Meetkunde deurgaans geïdentifiseer is as die afdeling waarin leerders die swakste presteer nie.

Melanie Buys, Hoof van Ontwikkeling by die SOS meen Wiskunde-onderrig moet reg benader word tydens hierdie kritieke tyd van ontwikkeling by kinders. “Leer ons kinders wiskunde - die bestudering van patrone en verwantskappe van hoeveelhede, grootte, vorms, ensovoorts - of leer hulle om Arabiese getalsimbole te manipuleer?”

Syfervaardighede behels onder andere die begrip van getalle, tel, die oplossing van getalleprobleme, meting, sorteer, opmerkings van patrone, optel en aftrek van getalle. “Ons kan kinders help om hierdie vaardighede te ontwikkel deur alledaagse aktiwiteite soos om hulle maatjies in die ry te tel of om toutjies te sny vir ’n kunsprojek wat ewe lank is.”

Nog een van die groot probleemareas is ’n oorvol kurrikulum. Dit lei tot vlak werk ten koste van die vaslegging van diep konseptuele begrippe. Om die kurrikulum te voltooi, behandel onderwysers onderwerpe oppervlakkig, wat dan lei tot ’n gebrek in steierwerk.

“Ek kry soms die indruk dat onderwysers nou so streng onderrig gee volgens die kurrikulum, dat hulle vasgevang raak en hulle intuïtiewe onderrig en spontaneïteit so verlore gaan. Dit beter is om die helfte van die werk 100% onder die knie te kry as 100% van die werk halfpad. Doen dus minder, maar probeer om dit in diepte te behandel,” sê Johan Koekemoer, Hoof van die VAW.

Die VAW het in November 2018 die eerste Gestandaardiseerde Wiskunde-eksamens vir Graad 4, 5 en 7 in leerders in 43 skole regoor die land geloods. In 2019 is die Gestandaardiseerde Wiskunde-eksamens uitgebrei om ook Graad 8 en 9 in te sluit en meer as 16 000 leerders het dié eksamens geskryf.

Die VAW verwag dat daar vanjaar meer as 30 000 leerders gaan deelneem aan die eksamen. Dit bied vakadviseurs, skoolhoofde, departementshoofde en vakhoofde geleentheid om hul skole te meet aan die hand van ʼn uitnemende standaard soos voorgeskryf deur die KABV. Registrasies vir toegang tot die VAW se gestandaardiseerde eksamens open in Mei 2020.

Die VAW stel sy meertalige eksamen beskikbaar aan die DBO indien hulle hul planne deurvoer om skole vanjaar te verplig om gestandaardiseerde eksamens af te lê. Die VAW is bereid om dit kosteloos in Afrikaans en Engels aan skole landwyd beskikbaar te stel.