SOS-Onderwyser

Die Onderwysersportaal is dié plek waar jy aansluit by ons vakverenigings, waardevolle inligting kan kry oor kongresse en opleidingsgeleenthede soos werkswinkels, seminare en aanlynkursusse. Boonop kry lede 'n oorsig oor SACE-punte met maklike toegang tot sertifikate.

Die SOS spog met tien vakverenigings. Dié verenigings bied ’n tuiste vir onderwysers waardeur hulle professionele ondersteuning en persoonlike ontwikkelingsgeleenthede ontvang. Ons hoop dat u by u lidmaatskap sal baat, maar ook baie waarde sal toevoeg tot die gemeenskap van Afrikaanse onderwysers.

Elke vakvereniging het eie bepaalde voordele en word omskryf in die lidmaatskapvorms. Alle voordele soos werkkaarte, toetse en eksamenvraestelle word aan lede beskikbaar gestel vanaf die datum van aansluiting.

Individuele lidmaatskap per onderwyser per jaar (skool betaal) – R200 Individuele lidmaatskap per onderwyser per jaar (betaal self) – R360

Lidmaatskap: Slegs vir onderwysers verbonde aan ’n skool, tuisskoolouers, studente en onderwysassistente.

Studente en onderwys-assistente mag gratis aansluit.

VOORDELE VAN LIDMAATSKAP:

  • Alle hulpbronne soos werkkaarte, toetse en eksamenvraestelle per vakverenigings waar individue aangesluit het.
  • Toegang tot die SOS se onderwyser-portaal met alle voordele wat daardeur aangebied word.
  • Gratis bywoning van middagseminare (waarde - R250 per seminaar).
  • Gratis aanlyn SARO-kursusse(SACE) (waarde - R200 per kursus).
  • Afslag by kongresse (waarde - R300 per dag).
  • Voordele vir die Skoleondersteuningsentrum-verteenwoordiger (SOSV): gratis lidmaatskap by een vakvereniging en afslag by die kongres (waarde - R500 vir die kongres en R200 vir lidmaatskap).

Sluit vandag aan by die Skoleondersteuningsentrum

Vakverenigings

Skoolhoofde, adjunkhoofde en departementshoofde

Kleuterskoolbestuur en -personeel

Sportafrigters en -organiseerders

Grondslagfase: Graad R – 3

Rekeningkunde, Besigheidstudies en Ekonomie: Graad 8 – 12

Afrikaans Huistaal: Graad 4 – 12

Wiskunde, Wiskundige Geletterdheid en Tegniese Wiskunde: Graad 4 – 12

Natuurwetenskappe, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe: Graad 4 – 12

IGO, Meganiese, Elektriese en Siviele Tegnologie

Sosiale Wetenskappe, Geskiedenis en Geografie

Robotika en Kodering

Algemene vereniging vir alle ander personeellede