SOS Matriekverslag

Matriekuitslae is tans die enigste maatstaf om die standaard van onderwys in Suid-Afrika te bepaal. Sedert die wegdoen van die Jaarlikse Nasionale Assessering (JNA), is dit belangrik om rigtingbepalende gevolgtrekkings daarvolgens te maak.

Die Skoleondersteuningsentrum stel sedert 2015 elke jaar ’n matriekverslag bekend, met ontledende data en kommentaar op die Nasionale Senior Sertifikaat se uitslae.

Die doel van hierdie verslag is om ’n kritiese blik op die eksamenuitslae te werp, met spesifieke verwysing na die prestasie van Afrikaanse skole.

Verslae sedert 2015...

Op die boekrak

SOS Verslag: Matriekuitslae - 2018

"Ten spyte van beperkte staatsbefondsing, toenemende staatsinmenging en politieke druk om te verengels, is Afrikaanse skole steeds eilande van uitnemendheid waar leerders se matrieksertifikaat ’n grondige bousteen op hul loopbaanpad vorm."

SOS Verslag: Matriekuitslae - 2017

"Afrikaanse skole beklee heelwat topposisies op die SOS se Top 20-lyste in kernvakke soos Wiskunde, Rekeningkunde, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe."

SOS Verslag: Matriekuitslae - 2016

"Die stand van nasionale Wiskunde-onderrig moet na aanleiding van die afgelope matriekuitslae die grootse enkele bron van bekommernis vir die onderwysdepartement te wees."

SOS Verslag: Matriekuitslae - 2015

"Daar was ʼn groot afname in leerlinge van graad 2 tot matriek oor die betrokke tydperk, met net meer as die helfte van die graad 2-groep van 2004 wat nie aan die einde van die 11 jaar vir die matriekeksamen ingeskryf het nie."